Sandehytter Vest AS - Blesterflået hyttegrend

Lokalt selskap som leverer høgstandard hyttetomter og flotte nøkkelferdige sandehytter i hele Sysendalen - Hardangervidda.

Bruk av dyktige lokale entreprenører, størst utvalg av selveiende hyttetomter samt høg kvalitet på byggesettene fører til at hytteprosjektene blir vellykka. 

Ta kontakt for å avtale en orienterende befaring i hyttefeltene våre samt omvisning i hytter som er under bygging og andre som er ferdigstilt. Prospekter og anna info oversendes dersom forespørsel. 

Blesterflået hyttegrend - utsikt mot sørvest.
Hyttemodell Hegg 4 i Sysendalen.
Hardangervidda byr på unike opplevelser året rundt.
Friluftsliv på Hardangervidda.
Blesterflået - Ferdig utbygd.
Store solrike sørvestvendte hyttetomter med flott panoramautsikt i Sysendalen / Eidfjord kommune. Helårsveg og mulighet for garasje på alle tomtene som har enkel tilkomst til terrenget.
Sandehytter Vest AS er heimehørende i Eidfjord kommune. Selskapet leverer byggesett og nøkkelferdige hytter fra Sande Hus Og Hytter AS.
Porten til Hardangervidda!
Helårsdestinasjon som er sterk vekst. Store muligheter sommer som vinter med ulike aktivitetstilbud for alle.

Overlevering av nøkkelferdige hytter 2013/2014

8. jan, 2014
Det har vært ett hektisk siste halvår for selskapet. Av hyttene som ble påbegynt vår/sommer 2013 er nå fire stykk allerede overlevert. Me har lagt ut bilde av ny vertikaldelt hytte i Blesterflået hyttegrend som ble overlevert i jula, sjå link over.

Ei stor flott oppstove ble også overlevert nøkkelferdig rett før jul, bilder fra denne legges ut med det første.

Fremover vinteren og våren skal vi overlevere ytterligere åtte ny nøkkelferdige hytter. Bilder fra disse blir lagt ut fortløpende.

Ta kontakt for å få oversendt prospekt eller avtale tomt og hyttevisninger.

2. jan, 2014
De 15 siste hyttetomtene i hyttefeltet Blesterflået er nå lagt ut for salg. Veg, strøm, vatn og avløp ble ført innover til desse attraktive tomtene med oppstart sommeren 2013.

Ta kontakt for å avtale visning eller motta tilbud på nøkkelferdig hytte fra Sandehytter Vest AS

Etter at Sandehytter opparbeidet infrastruktur til 12 nye tomter (frem tom K1 og K2) sommeren 2013 er nå alle desse solgt.